H2 Entreprenad & Trädfällning

Trädfällning i Stockholm

Vi på H2entreprenad&trädfällning jobbar med trädfällning i alla dess former, vi vet genom erfarenhet att inget träd är för stort eller litet för oss.

Vi erbjuder fällning av träd i alla miljöer genom sektionsfällning och avancerad trädfällning samt traditionell trädfällning.

Vi fäller ert träd då det finns närliggande fastigheter eller om det står i en känslig miljö. Vi klättrar upp i trädet och genom detta arbetssätt kan vi plocka ner trädet genom att fira ned sektionerna i rep på ett säkert och tryggt sätt utan att skada fastigheter eller miljön och där utrymmet inte tillåter skylifts eller kranar. Vi på H2entreprenad&trädfällning tummar aldrig på kundens eller våran egna säkerhet.

home-img

Vi arbetar även med traditionell trädfällning så som gallring av skog eller vid större avverkningar inför nyproduktion av fastigheter,mm.

Då vår drivkraft är en nöjdkund börjar alltid arbetet med en personlig kontakt ute på arbetsplatsen. Vi genomför arbetet först efter en noggrann genomgång på platsen, genom erfarenhet vet vi att genom detta minimeras risker och er och vår säkerhet och trygghet ökar.

H2entrepernad&trädfällning använder sig alltid av modern utrustning och miljövänligt bränsle, vi har som policy att aldrig använda en utrustning eller maskin som saknar CE-märkning. Vi arbetar säkert och tryggt och tummar inte på detta ledord.

Kontakta oss på H2entreprenad&trädfällning när du efterfrågar säkerhet, trygghet och självklart fackmässig personal med rätt utbildning och utrustning.

Skicka förfrågan