Sektionsfällning

H2 entreprenad & trädfällning erbjuder sektionsfällning, avancerad trädfällning samt traditionell trädfällning.

Fällning av träd är ett potentiellt farligt arbete och bör utföras av yrkesmän. Trädfällning i ett område med närliggande fastigheter eller i en känslig miljö kräver ofta sektionsfällning av ett träd. Detta görs för att inte skada närliggande fastigheter samt miljön kring trädet.

H2 entreprenad & trädfällning har den relevanta utrustningen och utbildning och försäkringar samt erfarenheten som krävs vid den här typen av arbeten. Genom detta kan vi erbjuda fällning av erat träd även fast det står svårt till eller i en känslig park-trädgårds eller stadsmiljö.

Genom arbetsmetoden kan vi utföra arbeten som egentligen kräver stora maskiner som skylift eller kran men som inte får plats där arbetet skall utföras.

AVVERKNINGAR

Hör av er till oss om vilken typ av avverkning ni tänkt er så återkommer vi med ett kostnadsförslag på arbetet.

TRANSPORTER

Vi samarbetar med åkerier i Stockholm. Tillsammans kan vi erbjuda en kostnadseffektiv bortforsling av avfallet från fällningsarbetet. Allt som transporteras från er flisas och återvinns som bränsle vid olika värmeverk.

Kontakta oss för kostnadsförslag via mail eller mobiltelefon.